en storm av eld !

jag hör hur mitt hjärta slå som en bongotrumma och rytmen av sanning och att hoppes låga brinner  i min som en inferno som vill växa och växa till jag är stark nog för att bryta mig free och ta över allt … så ta min hand och låt oss dansa i storm av hevlete eld som jag är nu och låt oss börja om !

I hear my heart beating like a bongo drum and the rhythm of truth and of hope burning in my low as an inferno that would grow and grow until I am strong enough to break me free, and take over everything … so take my hand and let us dance in the storm of hell fire as I am now, and let’s start over!

Et audivi numerum pectus pulsat ut tympanum bongo ardens veritatis et spes esset in inferno male succrescens donec crescant et ego conlidam valuit liberare, et ita manum super omnia … saltare in turbine ignis inferni sit nunc et in amet!

私は…私の心はボンゴドラムと真実のと成長し、成長し、私は自由に私を壊すのに十分な強午前まで、およびすべてのものを引き継ぐことになる地獄のような私の低い中で燃える希望のリズムのように鼓動を聞くので、私の手を取り、私たちは、私が今の私のように地獄の火の嵐の中で踊りましょう、と最初からやり直しましょう!

fire whirl tornado devil 8

 

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu